Strona domowa Otwartego Systemu Antyplagiatowego

Aktualności

Dokumentacja

Badanie prac dyplomowych
Proces sprawdzania prac dyplomowych rozpoczyna się w systemie Archiwum Prac Dyplomowych. Po przekazaniu pracy przez APD do OSY, promotor ma możliwość pobrania w APD raportu antyplagiatowego który zawiera podsumowanie analizy oraz link do OSY. Promotor ma również dostęp do szczegółowego porównania antyplagietowego prac dyplomowych po zalogowaniu do OSY.

Badania prac zaliczeniowych
Proces sprawdzania prac zaliczenia odbywa się moduł Kolekcje dostępny dla wszystkich nauczycieli po zalogowaniu do OSY. Moduł służący do porównywania prac między sobą oraz polskimi stronami www. Mogą to być zwykłe prace zaliczeniowe w ramach jednego z przedmiotów prowadzonych na uczelni.